Lõi lọc nước KoriHome

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Lọc sản phẩm
Thương Hiệu
Số cấp lọc
Hình thức
Dung tích
Công suất
Đã chọn
KoriHome KoriHome-Sediment
190,000
KoriHome Korihome-carbonblock
210,000
KoriHome Korihome-PostCarbon
290,000
KoriHome Korihome-RO
990,000
KoriHome Korihome-Hydrogen
1,500,000
KoriHome Korihome-Nanosilver
1,500,000
KoriHome KoriHome-Mineral
1,500,000