May Loc Khong Khi Sharp Kc G60ev W Min
Máy lọc nước 7 cấp lọc Kangaroo KG104A